OMMEGANG


 

                                           


Op 14 maart 1479 werd een doodgeboren kind na drie dagen ontgraven. Op voorspraak van O.L.V. van Sint-Jan bleek het tot leven gewekt. Het mirakel werd in 1481 in een pauselijke oorkonde erkend. Sindsdien heeft de Mariaverering in de Sint-Janskerk niet opgehouden te bestaan. 

 

VARIA.

Processie 2017.

Dankjewel.

Wij houden eraan om iedereen te bedanken die meegewerkt heeft aan het welslagen van de Processie.

De talrijke naamloze vrijwilligers, de stadsdiensten, de burgerlijke overheden, de geestelijkheid ... en de vele toeschouwers verdienen onze welgemeende merci.

Op naar de volgende editie ! (1 juli 2018)

Wie wil deelnemen aan de processie kan steeds contact opnemen met de rekruterings-verantwoordelijke Frederic Hoornaert via mail  mariaommegang@gmail.com

 

 

  --------------------------------------------------------------


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom