PRAALWAGENS


Bronwagen

 

De Bronwagen stelt Maria voor aan de bron. Maria is er in het gezelschap van enkele vrouwen en kinderen. Bij de bron staat een boodschapper. De vrouwen vormen een Grieks spreekkoor. Maria wandelt aanvankelijk bij de vrouwen, maar stapt dan naar de bron op de wagen om "water te putten" temidden van een woestijnlandschap bezaaid met rotsblokken. Op dat ogenblik brengt de boodschapper de aankondiging van de Heer aan Maria. De bronput is een constructie uit nylon op een wagen met laag platform. De bekleding van de put bestaat uit polyester waarin twee soorten zand zijn geblazen. Een reservoir van 300 liter water met aftapkraan en verborgen achter enkele rotsblokken maakt het effectief water putten mogelijk. De rotsblokken bieden eveneens de mogelijkheid om de sonorisatie te verbergen.

Bruiloftswagen

Bruiloftwagen 09


De Bruiloftswagen is de uitbeelding van de Bruiloft van Kana. Vooraan op de wagen zien we de achterkamer met rondbogen. Door de deuropening heen bemerken we het personeel, de meiden en de tafelmeester met de wijnkruiken. Daarachter staat de tafel waar de genodigden aanliggen. De jonggehuwden staan rechtop. Ook Maria en Christus liggen aan tafel. Het geheel stelt een vrolijk gebeuren voor waar de overvloed aan wijn duidelijk zichtbaar is. Yiddische dansers en muzikanten voor de wagen onderstrepen met een muzikaal tintje de feestvreugde.

Kruiswagen

                                                                                                              
 

Deze indrukwekkende wagen suggereert de kruisafname. Een enorm kruis met daarrond een sluier staat centraal opgesteld. Maria en Johannes staan naar het kruis gericht. Een oud laddertje achteraan tegen het kruis suggereert het wegnemen van Jezus van het kruis. Verder op de wagen volgt een wandconstructie met daarachter een levensgrote piëta die de aandacht van de toeschouwer trekt. Via de muziek van een cellist wordt het lijden uit zijn tijdskader gehaald en universeel gemaakt. Een Romeinse officier en soldaten stappen onder tromgeroffel voor de wagen. Achter de wagen stappen 22 treurende vrouwen die het lijden in de hedendaagse tijd beklemtonen.

Rederijkerswagen


 

De Rederijkerswagen is een bestaande wagen uit het historische gedeelte die geheel herwerkt werd. De wagen creëert de sfeer binnenin een rederijkerskamer. Het interieur is rijkelijk versierd met Corduaans leer. Een muurvlak is aangekleed met schild en vaandels. De achterwand bestaat uit groen glas in lood met een onderbouw in Renaissancestijl. Het geheel doet denken aan het interieur van het Rubenshuis in Antwerpen. Twee prachtige vaandels verwijzen naar twee van de vijf rederijkerskamers die in Poperinge cultuur brachten.

Schipwagen


Een schip met opgerold zeil ligt deinend op de golven. Het stelt de kerk voor, die door alle tijden en moeilijkheden heen de goede koers blijft varen. Maria speelt hierbij een belangrijke rol. Het schip doet wat oosters aan, maar de voor- en achterplecht verraden een middeleeuws trekje. Toegegeven, dit is misschien niet helemaal historisch correct, maar het geheel werd vooral getekend naar de actie toe: een roerganger stuurt de boot door de onrustige zee ... De boot wordt getrokken met een touw met ingeweven ogen. Vier afgedankte auto's werden benut om de asoverbrenging te realiseren en dit alles met behulp van vaste stangen en tandwielen. Naar verluidt werden onderdelen van Suzuki, Mercedes en Honda benut! Het geheel maakt uiterst korte bochten mogelijk.

Tempelconstructie


Hier zien we de jonge Jezus in de tempel. Jezus geeft er voor het eerst onderricht. Drie groepen van telkens vier zuilen op tweedelige wagentjes met niet zichtbare wielen vormen een half kruisgewelf. Dit geef het effect van een zuilengalerij. Naast en tussen de zuilen lopen mensen.

Wereldbolwagen


Wereldbolwagen

De wereldbol heeft een diameter van 1m40. De werelddelen zijn in reliëf voorgesteld en de oceanen zijn mat blauw ingekleurd. De wereldbol komt uit een trappenconstructie tevoorschijn onder een schuine as. Deze trap leidt naar een troon met daarop Maria (zeer hoog). Vooraan staan landsvlaggetjes opgesteld. De wereldbol ligt deels verborgen (geborgen!) onder de mantel (onder de hoede!) van Maria. Maria zit dus op de wagen met een grote mantel gespreid over de wereldbol. Voor de wagen wordt een grote Europese vlag gedragen door jongeren. Dan volgt een voorman met de Poperingse vlag en een eerste groep landsvlaggen. Achter de wereldbolwagen volgt nog een tweede groep landsvlaggen. Deze twee groepen met zwaaiende vlaggen brengen wat beweging in het geheel.


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom