EINDGEBEUREN


Na de processie heeft een korte slotplechtigheid plaats in de Bruggestraat, bij de St.-Janskerk.
Dit gebeurt in de openlucht.

Volgende groepen nemen hieraan deel:

de bazuinblazers van de Mirakelgroep
de gastgroep
de afzonderlijke deelnemers met verenigingsvlaggen
de overheidsgroep
het jubelkoor

De triomfwagen met het Mariabeeld wordt opgesteld in de Bruggestraat, geflankeerd door de flambouwen.
De afsluitende rij ruiters houdt het verkeer tegen.

Verloop:

  1. bij aankomst wordt door het jubelkoor het Poperings Marialied gezongen: "Lieve Vrouwe, sedert jaren in Sint-Jan met goud gekroond
    Toon uw zingend Poperinge, dat Gij gaarne bij ons woont!"
  2. daarna volgt een korte tekst en zegening 
  3. onmiddellijk hierna volgt één strofe van het Marialied "Lieve Vrouwe van ons land", terwijl iedereen zich richt naar het Mariabeeld
  4. het eindgebeuren wordt afgesloten met een sonnerie door de bazuinblazers van de Mirakelgroep.


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom