KRONING


1909 was voor Mariaminnend Poperinge ook een bijzonder jaar. Duizenden woonden op 16 mei de plechtige kroning bij van O.L.Vrouw van St.-Jan door Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge.
De kroning had plaats tijdens een speciale mis op de Grote Markt, die opgeluisterd werd door een koor van 600 uitvoerders. Er werden speciale bussen ingelegd, vooral uit Frans-Vlaanderen, om deze uitzonderlijke plechtigheid bij te wonen.

Het gekroonde beeld van Popeirnge nam zo zijn plaats in tussen de 26 andere erkende mirakuleuze O.L.Vrouwebeelden van ons land.

De kroning van Maria werd uitgebeeld op een brandvenster bij het O.L.Vrouwaltaar. Interessant detail: de priester met de koorkap die het beeld volgt is het portret van E.H. Camiel Banckaert, pastoor op de St.-Jansparochie van 1902 tot 1922.
Ook bovenaan de ingangspoort van de hoofdingang van de kerk, op het boogveld (timpaan) vertoont een beeldengroep de kroning van Maria door de Heilige Drievuldigheid.

In 2009 heeft een bijzondere viering plaatsgegrepen om de honderjarige kroning te herdenken.developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom