PAMELTJE OMMEGANG


Het woord "Pamel" zou voortkomen uit het latijn Pabulum (weide). In de 13de eeuw was de St.-Jansparochie pas ontstaan en rond de nieuwe kerk was het nog allemaal weide en bouwland.
Pamel noemde men oorspronkelijk het Poperings grondgebied dat tot de St.-Jansparochie behoorde.
Het begrip is nu herleid tot het vierkant rond de St.-Janskerk, nl. Bruggestraat, St.-Janskruisstraat, Ieperstraat en Valkestraat.

Op de laatste dag van de kermis (maandag) vroeg in de morgen (om 6.30 u.) heeft een eucharistieviering plaats in de St.-Janskerk. Daarna verzamelen de gelovigen zich om voor een laatste maal de ommegang te doen. Eertijds ging deze stoet enkel rond de Pamel, maar later werd ook overgeschakeld op de officiële processieweg (de gebruikelijke ‘ommegang'). Vroeger werd hierbij het beeld gedragen door jonge vrouwen in processiekledij.

Het feit dat het beeld dit keer gedragen werd door jonge vrouwen zou volgende geschiedenis als oorsprong hebben:
In 1788 verbood keizer Jozef-II nogmaals dat processies zouden uitgaan. Dat viel natuurlijk bij de keikoppen in slechte aarde! Alhoewel het gemeentebestuur en de pastoor uit angst deze maatregel wilden volgen, ontstond er bij de gelovige bevolking heel wat beroering. Op het cruciale ogenblik namen vier jonge zusters Aernout ongehoorzaam en onbevreesd het beeld op hun schouders en deden ermee, gesteund door de enthousiaste bevolking, toch de volledige ommegang. Het gemeentebestuur en de pastoor kregen nadien een ernstige vermaning van hun respectievelijke oversten, maar het jaar erop bekwamen zij wel opnieuw de toelating.

Sedert 2004 wordt het mirakelbeeld op Pameltje Ommegang niet meer gedragen door jonge vrouwen, maar geplaatst en vervoerd op een processiewagentje.

Geraadpleegde werken:

Het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw vereerd in Sint Janskerk, te Poperinghe door J. OPDEDRINCK
Aan de Schreve, 9de jaargang 1979 - nr. 2, speciaal nummer naar aanleiding van de 500ste verjaring van het mirakel door Maurits DEBRIE
Ommegangberichten door Maurits DE GERSEM.


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom