ORGANISATIENOTA


Informatie in het kader van de Vrijwilligerswet

voor de vrijwilligers van de Maria-Ommegang

  

     1. Organisatie

Het Ommegangscomité is een feitelijke vereniging. Het contactadres is Prof. Dewulfstraat 102, 8970 Poperinge.Het is te bereiken op telefoonnummer 057/33 48 55 en e-mailadres Jef.De.Gersem@telenet.be. 

     2. Doel

Het onbaatzuchtig maatschappelijk doel van het Ommegangscomité is het organiseren en verwezenlijken van de jaarlijkse Maria-Ommegang op de eerste zondag van juli. Het comité streeft ernaar de processie elk jaar zo aantrekkelijk en vlot mogelijk te laten uitgaan. 

     3. Juridisch statuut

Het Ommegangscomité is een feitelijke vereniging van vrijwillig toegetreden leden, actief of non-actief. Het werkt democratisch met klemtoon op consultatie en inspraak in standpunten en besluitvorming. De verantwoordelijken zijn: voorzitter Albert Decrock, Casselstraat 259, 8970 Poperinge en secretaris Jef De Gersem, Prof. Dewulfstraat 102, 8970 Poperinge 

     4. Verzekeringen

Het Ommegangscomité heeft een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van contractuele aansprakelijkheid) afgesloten bij KBC-Verzekeringen DE VRIEZE, Elverdinge (Polis 28796634) volgens de wettelijke verplichting zoals die zijn voorgeschreven door de wet van 3 juli 2005 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2006 dat de minimale verzekeringsvoorwaarden oplegt. Ook een polis rechtsbijstand werd onderschreven. Alle schadeaangiften verlopen via de penningmeester Raymond Vandooren, Kentlaan 10,  8970  Poperinge

057/33 73 82. 

     5. Onkostenvergoeding

Het Ommegangscomité vergoedt enkel aan vrijwilligers voor werkelijk gemaakte onkosten, verbonden aan hun engagement voor de Maria-Ommegang, op basis van voor te leggen bewijskrachtige stukken. 

    6. Geheimhoudingsplicht

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Het doorgeven van de informatie moet zo gebeuren, dat de belangen van de werking niet geschaad worden.


developed by DigitalMind - powered by eXopera - design by artoroom