Na de corona onderbreking is de Processie in 2022 terug op de afspraak!

De processie trekt door de straten van Poperinge op zondag 3 juli 2022 om 15.30u. Van harte welkom!

Losse berichten.

Wij zijn heel druk bezig met de voorbereidingen van onze Ommegang op 7 juli 2019. Ieder jaar kost deze voorbereiding veel energie en geld.  U kan steeds een milde gift doneren op  volgend rekeningnummer: BE41 7380 1460 7010 van het Ommegangscomité in Poperinge.

We wensen iedereen die bezig is met deze voorbereidingen veel deugddoend enthousiasme toe.

Hierbij willen we ook iedereen bedanken voor het  verspreiden en het uithangen van de affiches !

Onze jaarlijkse Mariale ommegang

In Poperinge gaat dit jaar opnieuw ons eigen prachtige Mariabeeld door de straten. Wist u dat het beeld een officieel gekroond genadebeeld is ? Gelukkig is de aanleiding geen brand, wel het blijvend en vlammend enthousiasme van honderden vrijwilligers die ook dit jaar de ommegang verzorgen. Op deze wijze wordt eer gebracht aan het aloude mirakel van een doodgeboren kind dat weer levend werd. Dit is uitgegroeid tot een oprechte devotie tot de “Lieve Vrouwe van St.- Jan”.

Poperinge is Parijs niet.

Onze Sint-Janskerk is de Notre-Dame niet, maar onze devotie en onze hoop zijn gericht tot diezelfde Maria. Ieder jaar willen we haar eer betuigen, haar levend houden, het mirakel herdenken én vooral haar niet vergeten. Maria leeft in en door ons allemaal. In de dagelijkse tekenen van respect, solidariteit en zorgzaamheid is ze aanwezig en door geen enkele vlam tegen te houden, niet in Parijs en niet in Poperinge.Valérie Mouton – dienst publiciteit.

Van harte dank je wel !

Het comité kan niets verwezenlijken zonder al de vrijwilligers die de ommegang mogelijk maken. Ook dit jaar zijn we hen ongelooflijk dankbaar ! Laten we ons daarbij inspireren door de vloedgolf aan solidariteit en diep respect voor de beschadigde kathedraal in Parijs. Mensen van alle landen, origine en geloofsovertuiging zijn geraakt door deze catastrofe en iedereen is er steevast van overtuigd dat de kathedraal uit haar as zal herrijzen.

De verwoestende brand in de Notre-Dame te Parijs.

Op 15 april van dit jaar brak een verwoestende brand uit in de Notre-Dame te Parijs. Een eeuwenoude schat werd zo zwaar verwoest dat het tot een massale solidaire actie leidde. Massa’s mensen werden echt geraakt door de vlammenzee en het verlies van een majestueus monument. Ook het serene beeld van Maria werd in een gebedswake door de straten gedragen als eerbetoon.

Vernieuwing in het ommegangscomité.

Het ommegangscomité probeert ieder jaar alles klaar te stomen voor die grote dag.Onze nieuwe voorzitter, Wilfried Lannoeye, neemt deze verantwoordelijkheid met heel veel passie en gedrevenheid op zich. Hij is een ware expert want reeds jaren was hij actief bij het halen en klaarleggen van alle kledij en alle belangrijke attributen. En Wilfried stapt ook zelf mee, kijk maar eens goed naar de affiche ! Vanuit deze jarenlange ervaring zal hij deze kennis en praktische know-how inzetten en er honderd procent voor gaan.Ook onze nieuwe secretaris, Rita Mareco is een trouwe meestapper. Vanuit haar jarenlange ervaring kan ze veel inbrengen tijdens de maandelijkse vergaderingen.Beide comitéleden kunnen natuurlijk nog rekenen op een heel team geëngageerde medewerkers. Zo zie je maar dat het “vuur” blijft branden zonder te vernielen.