Losse berichten.

  • Jammer genoeg moesten we op 2 november afscheid nemen van Colette Van Hecke, echtgenote van Luc Verdonck. Colette was vele jaren onze trouwe penningmeester.  Zij was een ongelooflijke sterke kracht en voerde haar taak met veel enthousiasme en nauwgezette stiptheid uit. We zullen haar enorm missen. We koesteren haar warme aandacht, haar luisterend oor, en blijven haar raad en expertise verder ter harte nemen. We bieden de familie onze christelijke deelneming aan en bidden Maria om steun en toeverlaat.  

  • Rita Mareco is onze nieuwe secretaris. Zij zal de passie van Jef verder zetten en we zijn dan ook ontzettend blij met haar engagement. Welkom Rita, en een dikke dank je wel!

  • Hierbij willen we oprecht nog eens iedereen van harte bedanken voor al jullie inzet voor de Mariaommegang! Dit wordt enorm geapprecieerd en ongetwijfeld gaan we weer een prachtige nieuwe editie kunnen waarmaken met al jullie enthousiasme, helpende hand, mee-denken én doen! 

Door geen enkele vlam tegen te houden…….

De processie trekt door de straten van Poperinge op zondag 7 juli 2019 om 15.30u. Van harte welkom !

De verwoestende brand in de Notre-Dame te Parijs.

Op 15 april van dit jaar brak een verwoestende brand uit in de Notre-Dame te Parijs.

Een eeuwenoude schat werd zo zwaar verwoest dat het tot een massale solidaire actie leidde. Massa’s mensen werden echt geraakt door de vlammenzee en het verlies van een majestueus monument. Ook het serene beeld van Maria werd in een gebedswake door de straten gedragen als eerbetoon.

Onze jaarlijkse Mariale ommegang.

In Poperinge gaat dit jaar opnieuw ons eigen prachtige Mariabeeld door de straten. Wist u dat het beeld een officieel gekroond genadebeeld is ? Gelukkig is de aanleiding geen brand, wel het blijvend en vlammend enthousiasme van honderden vrijwilligers die ook dit jaar de ommegang verzorgen. Op deze wijze wordt eer gebracht aan het aloude mirakel van een doodgeboren kind dat weer levend werd. Dit is uitgegroeid tot een oprechte devotie tot de “Lieve Vrouwe van St.- Jan”.

Vernieuwing in het ommegangscomité.

Het ommegangscomité probeert ieder jaar alles klaar te stomen voor die grote dag.

Onze nieuwe voorzitter, Wilfried Lannoeye, neemt deze verantwoordelijkheid met heel veel passie en gedrevenheid op zich. Hij is een ware expert want reeds jaren was hij actief bij het halen en klaarleggen van alle kledij en alle belangrijke attributen. En Wilfried stapt ook zelf mee, kijk maar eens goed naar de affiche ! Vanuit deze jarenlange ervaring zal hij deze kennis en praktische know-how inzetten en er honderd procent voor gaan.

Ook onze nieuwe secretaris, Rita Mareco is een trouwe meestapper. Vanuit haar jarenlange ervaring kan ze veel inbrengen tijdens de maandelijkse vergaderingen.

Beide comitéleden kunnen natuurlijk nog rekenen op een heel team geëngageerde medewerkers. Zo zie je maar dat het “vuur” blijft branden zonder te vernielen.

Van harte dank je wel !

Het comité kan niets verwezenlijken zonder al de vrijwilligers die de ommegang mogelijk maken. Ook dit jaar zijn we hen ongelooflijk dankbaar ! Laten we ons daarbij inspireren door de vloedgolf aan solidariteit en diep respect voor de beschadigde kathedraal in Parijs. Mensen van alle landen, origine en geloofsovertuiging zijn geraakt door deze catastrofe en iedereen is er steevast van overtuigd dat de kathedraal uit haar as zal herrijzen.

Poperinge is Parijs niet.

Onze Sint-Janskerk is de Notre-Dame niet, maar onze devotie en onze hoop zijn gericht tot diezelfde Maria. Ieder jaar willen we haar eer betuigen, haar levend houden, het mirakel herdenken én vooral haar niet vergeten. Maria leeft in en door ons allemaal. In de dagelijkse tekenen van respect, solidariteit en zorgzaamheid is ze aanwezig en door geen enkele vlam tegen te houden, niet in Parijs en niet in Poperinge.

Valérie Mouton – dienst publiciteit.