Van harte dank je wel !

Het comité kan niets verwezenlijken zonder al de vrijwilligers die de ommegang mogelijk maken. Ook dit jaar zijn we hen ongelooflijk dankbaar ! Laten we ons daarbij inspireren door de vloedgolf aan solidariteit en diep respect voor de beschadigde kathedraal in Parijs. Mensen van alle landen, origine en geloofsovertuiging zijn geraakt door deze catastrofe en iedereen is er steevast van overtuigd dat de kathedraal uit haar as zal herrijzen.